PSI Collectives

PSI-X

Sarah Mone

Chanchal Hans

Tanaaz Somji

Urvashi Parwani

Meera Chauhan

Komaldeep Kaur

Gomzi Gurung

Manu Kwatra

Shweta Sharma

Jipsa Maharaja

Praveen Verma

Shuchita Trivedi

Vishala Srinivasan

Amreen Chadha

PSI-A

Aashish Makhija

Gunjan Laddha

Ashish Lulla

Pranali Ardhapurkar

Pooja Vaishnav

Priyanka Chawre

Sonal

Aruna Gulshan

Pawan Thapa

Imon Thapa

Khushali

Suhana Ahuja

Kuldeep Singh

Abhishek Sharma

Danny(Vikram Thapa)

Amandeep Kour

Poonam Handa

Geeta Kaiwart

Nikita Tiwari

Stuti Masih

Shweta Sharma

Ankur Rana